”Att hjälpa dig

till den trädgård du drömmer om

och som fungerar på dina villkor

är min ambition.”