Om så önskas kan en konsultation (se RÅDGIVNING) leda till bokning av skisser och ritningar av olika slag. Då kan jag se vad som behövs och samtidigt ge pris och tidplan. Det kan vara:

 

Arbetsunderlag för utförande av hela eller delar av en trädgårds utformning. Har erfarna etablerade samarbetspartners.

Skisser som minnesanteckningar eller sammanfattning av idéer.

Ritningar med mer detaljerade utvecklingsförslag för hela eller delar av trädgården/ bostadsrättsföreningen/ ditt företags viktiga entréområde m.m.